Zou jij mij waarschuwen

Als je wist dat ik zonder het te weten in groot gevaar was?

Waar ik je voor wil waarschuwen is vrij bizar en op het eerste gezicht misschien ongeloofwaardig.

Maar toch wil ik het je graag vertellen. Omdat er veel op het spel staat en ik denk dat je in groot gevaar bent. Ik vind het spannend om het te delen, omdat ik weet hoe ongeloofwaardig het gaat klinken. Maar omdat ik zeker ben van dit alles, zou het vooral liefdeloos zijn als ik hier niets over deelde. Nou, hier gaan we.

Haak je af? Mag ik dan een ding vragen? Print onderstaande pdf uit en bewaar hem. Mocht je er later achter komen dat het toch waar is, dan weet je wat er gaande is en wat je moet doen.

Wat is dat gevaar dan?

De Bijbel voorzegt in detail de tijd waarin we leven en wat er gaat gebeuren.

Een groot deel van de Bijbel is profetie. Profetie is wat God vertelt dat in de toekomst gaat gebeuren. Wat er nu in de wereld gaande is loopt goed op schema met wat we in de Bijbel hierover lezen. Er is veel profetie in de Bijbel die al in vervulling is gegaan. Sommige profetieën zijn zo nauwkeurig en ook letterlijk uitgekomen, dat er beweerd wordt dat het achteraf is opgeschreven. Maar dit bewijst alleen maar des te meer dat de God van de Bijbel alwetend is. Er staan ook profetieën in de Bijbel, die nog niet zijn uitgekomen. Daar wil ik je meer over vertellen, je zult de komende jaren vanzelf merken of dit betrouwbaar was of niet.

Wat komt er aan? De 7-jarige Verdrukking

De Bijbel beschrijft de tijd waarin wij leven als ‘de eindtijd’. Dat is een periode waarin de liefde van mensen zal verkillen en mensen op zichzelf gericht zijn, veel mensen zullen gemakkelijk misleid worden, er zullen veel oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, hongersnood, besmettelijke ziekten, aardbevingen, bijzondere natuurverschijnselen, vervolging, en wetteloosheid. 

De laatste 7 jaar van de eindtijd omschrijft de Bijbel als een verschrikkelijke tijd op de aarde, zoals er nog nooit eerder geweest is. Er zal 1 wereldheerser zijn, 1 wereldwijd sterk gecontroleerd betaalsysteem, mensen die niet meedoen met dit systeem kunnen niet meer kopen of verkopen. Ook zullen er vreselijke rampen zijn en zo’n 90% van de wereldbevolking zal sterven.

Wat moet ik doen om aan deze verschrikkelijke 7 jaar te ontsnappen?

Alle mensen die in de Heere Jezus geloven en op Hem vertrouwen (in de Bijbel ‘de gemeente van Christus’ genoemd) zullen bewaard worden voor deze zware tijd. Voor deze 7 jaren zal de Heere Jezus Zijn gemeente opnemen naar de hemel. Dit wordt ‘de Opname’ genoemd. Er zullen dan plotseling over de hele aarde miljoenen christenen spoorloos verdwenen zijn. Dit zal grote chaos en paniek geven en er zal misschien gespeculeerd worden dat buitenaardse wezens deze mensen hebben weggehaald. Wat de verklaring ook is die in die tijd gegeven wordt, geloof het niet! Het zullen leugens zijn. (Ja ik weet het, vrij bizar, maar als je hier afhaakt, wat ik goed kan begrijpen, wees dan wijs en download dan in ieder geval de onderstaande pdf.)

Er is een manier om aan de verdrukking op aarde te ontsnappen. Om ook Gods eeuwig oordeel over jouw zonden niet te hoeven ondergaan en eeuwig gelukkig te zijn. Lees hier meer over onder ‘Hoe word ik gered’.

Hoe weet ik of punt 1 t/m 3 kloppen?

De duidelijkste manier om daar achter te komen is als je merkt dat er heel veel mensen van de aarde verdwenen zijn. En als je vervolgens ziet dat wat de Bijbel schrijft over deze zeven jaar ook aan het gebeuren is. Ik verwacht niet dat er veel mensen mij vooraf zullen geloven, maar juist omdat de plotse verdwijning van zoveel mensen zo duidelijk zal zijn, denk ik dat je er dan wel voor open zult staan. De Bijbel vertelt ook dat er nog zeer veel mensen tot geloof zullen komen in deze zeven jaar.

Wat als ik er pas na de Opname achter kom dat het waar is wat je hier schrijft?

Je zult dan niet meer kunnen ontsnappen aan deze zware tijd. Maar je kunt je wel tot God keren (bekering) en in Zijn Zoon Jezus Christus je vertrouwen stellen. Zo kun je gered worden voor de eeuwigheid. Het klinkt hard, maar de Bijbel spreekt over de hel waar mensen eeuwig zullen zijn als ze niet in God geloven en over de hemel als de plaats waar degenen die Jezus hebben aangenomen als hun Redder voor eeuwig gelukkig zullen zijn.

Ik wil je op het hart drukken om je nu te bekeren tot God, omdat na de opname de wereld helemaal anders zal zijn. Het zal veel moeilijker zijn om de waarheid te vinden dan nu. Er staat zo veel op het spel, vraag vandaag vergeving van je zonden, geloof in Jezus en volg Hem.

 

Het grootste gevaar ligt niet in morgen, maar vandaag!

Je bent nu gewaarschuwd voor een tijd die verschrikkelijk zal zijn. Maar er dreigt een veel groter gevaar. Wist jij dat er iedere 24 uur wel meer dan 160.000 mensen sterven? De Bijbel leert dat we na ons sterven geoordeeld worden. We staan dan voor een heilig en rechtvaardig God en Hij oordeelt ons naar Zijn maatstaven, niet naar de onze en daarom moet Hij ons schuldig verklaren.

Omdat God de mensen zo liefheeft, stuurde Hij Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde om door Zijn lijden voor de zonde te betalen. Hij wil jouw straf dragen en biedt je vergeving en eeuwig leven aan, maar alleen als je Zijn aanbod aanneemt. Onder ‘Hoe word ik gered’ kun je hier meer over lezen.

Hoe word ik gered?

Erken dat je een zondaar bent.

Ben jij een goed persoon? Waarschijnlijk beantwoord je de vraag met ‘ja’ en begrijp je ook niet waarom je gered zou moeten worden. Je goede daden kun je alleen niet tegen je slechte daden wegstrepen. Een eerlijke rechter kan een moordenaar niet vrijlaten omdat hij bijvoorbeeld ook een goede vader is. God heeft Zijn wetten in ons hart, in ons geweten gelegd. Zoals: lieg niet, steel niet, misbruik Gods naam niet en ga niet vreemd (zelfs niet in gedachten). Het is ook zonde als je voelt dat je iets goeds kunt doen maar het niet doet. Hoe vaak heb je alleen al deze wetten overtreden? Als je nu volgens Gods perfecte standaard naar jezelf kijkt, zou jij jezelf dan nog een goed mens noemen? Ik helaas niet. 

Maar God is toch liefde, dus kan Hij dat niet door de vingers zien? Ja, God is liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig, 100% eerlijk. Gods geboden zijn niet bedoeld om jou te veroordelen. Maar om te laten zien dat je schuldig bent en een Redder nodig hebt die jouw straf kan dragen.

 

Vraag vergeving van je zonden en neem Jezus aan als je Redder.

Als een rechter zijn ogen sluit voor onrecht dan is hij corrupt en zou zelf gestraft moeten worden. God is volmaakt heilig en eerlijk en kan hierdoor geen enkele zonde ongestraft laten. Tenzij we zonder zonde zijn, moet Hij ons dus ook veroordelen. In de Bijbel staat dat de consequentie van zonde de dood is. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij Zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd om door Zijn lijden en sterven aan het kruis de straf voor ons te dragen. God vraagt alleen dat we in Zijn Zoon geloven om gered te worden van de straf die wij verdienen. In Johannes 3:16 staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je je leven aan de Heere Jezus geeft, komt de Heilige Geest in je wonen, ook wel de Trooster genoemd. Hij overtuigt ons van zonde en laat de weg naar Jezus zien. Hij leidt je en geeft kracht om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Hier kun je meer lezen over wie de Heilige Geest is.

 

Keer je af van je zonden, leer God kennen via de Bijbel en vertrouw op Hem.

God kun je leren kennen door de Bijbel te lezen en met Hem te spreken door het gebed, Hij wil een relatie met jou. De Bijbel zegt ons ook dat geloof zonder goede werken een dood geloof is. Die goede werken ontstaan vanuit dankbaarheid en liefde, het gaat eigenlijk als vanzelf als je Zijn liefde gaat ervaren.

Als je de Heere Jezus aanneemt als je Redder, word je een kind van God. Het leven wordt dan niet per se makkelijker, maar Hij zal bij je zijn met Zijn kracht, vrede en liefde. Hierdoor ga je je ook van je zonde afkeren en leven vanuit die liefde. Een vrede en liefde die niet van deze wereld is en die ik je ook niet uit kan leggen. Die kun je alleen zelf ervaren, door je leven over te geven aan de Heere Jezus. Dan zal Hij jou verder leiden in dit leven, Hij zal altijd bij je zijn en je nooit verlaten.

Waar vind ik
meer informatie?

Over de eindtijd

Over God

De Bijbel (eenvoudige vertaling): basisbijbel.nl

De Bijbel (nauwkeurige vertaling): bible.hispage.nl

Prachtige video: God is Wonderbaarlijk