Hoe word ik een kind van God?

God wil dat het weer goed is tussen hem en jou!

Hoe word ik gered?

Erken dat je een zondaar bent.

Ben jij een goed persoon? Waarschijnlijk beantwoord je de vraag met ‘ja’ en begrijp je ook niet waarom je gered zou moeten worden. Je goede daden kun je alleen niet tegen je slechte daden wegstrepen. Een eerlijke rechter kan een moordenaar niet vrijlaten omdat hij bijvoorbeeld ook een goede vader is. God heeft Zijn wetten in ons hart, in ons geweten gelegd. Zoals: lieg niet, steel niet, misbruik Gods naam niet en ga niet vreemd (zelfs niet in gedachten). Het is ook zonde als je voelt dat je iets goeds kunt doen maar het niet doet. Hoe vaak heb je alleen al deze wetten overtreden? Als je nu volgens Gods perfecte standaard naar jezelf kijkt, zou jij jezelf dan nog een goed mens noemen? Ik helaas niet. 

Maar God is toch liefde, dus kan Hij dat niet door de vingers zien? Ja, God is liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig, 100% eerlijk. Gods geboden zijn niet bedoeld om jou te veroordelen. Maar om te laten zien dat je schuldig bent en een Redder nodig hebt die jouw straf kan dragen.

Vraag vergeving van je zonden en neem Jezus aan als je Redder.

Als een rechter zijn ogen sluit voor onrecht dan is hij corrupt en zou zelf gestraft moeten worden. God is volmaakt heilig en eerlijk en kan hierdoor geen enkele zonde ongestraft laten. Tenzij we zonder zonde zijn, moet Hij ons dus ook veroordelen. In de Bijbel staat dat de consequentie van zonde de dood is. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij Zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd om door Zijn lijden en sterven aan het kruis de straf voor ons te dragen. God vraagt alleen dat we in Zijn Zoon geloven om gered te worden van de straf die wij verdienen. In Johannes 3:16 staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je je leven aan de Heere Jezus geeft, komt de Heilige Geest in je wonen, ook wel de Trooster genoemd. Hij overtuigt ons van zonde en laat de weg naar Jezus zien. Hij leidt je en geeft kracht om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Hier kun je meer lezen over wie de Heilige Geest is.

Keer je af van je zonden, leer God kennen via de Bijbel en vertrouw op Hem.

God kun je leren kennen door de Bijbel te lezen en met Hem te spreken door het gebed, Hij wil een relatie met jou. De Bijbel zegt ons ook dat geloof zonder goede werken een dood geloof is. Die goede werken ontstaan vanuit dankbaarheid en liefde, het gaat eigenlijk als vanzelf als je Zijn liefde gaat ervaren.

Als je de Heere Jezus aanneemt als je Redder, word je een kind van God. Het leven wordt dan niet per se makkelijker, maar Hij zal bij je zijn met Zijn kracht, vrede en liefde. Hierdoor ga je je ook van je zonde afkeren en leven vanuit die liefde. Een vrede en liefde die niet van deze wereld is en die ik je ook niet uit kan leggen. Die kun je alleen zelf ervaren, door je leven over te geven aan de Heere Jezus. Dan zal Hij jou verder leiden in dit leven, Hij zal altijd bij je zijn en je nooit verlaten