Hoe weet ik dat het klopt wat je zegt?

Over de betrouwbaarheid van de bijbel

Zes argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel

Over de historie van de bijbel

Er zijn enorm veel oude manuscripten van de Bijbel. Van Plato zijn er slechts zeven kopieën. De vroegste is 1200 jaar na zijn dood gedateerd. Toch wordt er niet aan getwijfeld dat het van Plato is. Van het nieuwe testament van de Bijbel zijn 5.700 manuscripten, waarvan de oudste gedateerd is op 40 jaar na Jezus’ dood. Onderzoek toont aan dat de tekst door de jaren heen nauwelijks (<1%) gewijzigd is waarbij wijzigingen niet relevant blijken (spelling, woordvolgorde). Als het Nieuwe Testament niet te vertrouwen is, is geen enkele historische tekst betrouwbaar.

Archeologen hebben Dode Zee rollen gevonden, met daarin verschillende boekrollen waarvan sommige zijn gedateerd tot 200 jaar voor Christus. Het Bijbelboek Jesaja is bijna compleet gevonden en identiek aan wat we kenden, wat aangeeft dat de teksten niet door het kopiëren gewijzigd zijn. De Jesaja-rol is, net als andere boeken, door de Rijksuniversiteit Groningen diepgaand onderzocht.

Vervulling van profetieën

De lijst met profetieën in de Bijbel die al vervuld zijn is enorm lang. Ik zal me nu focussen op profetieën waarvan je zelf kunt controleren dat ze uitgekomen zijn.

In Ezechiël 36 en 37 is het herstel van de natie Israël voorzegd. 1800 jaar was de naam Israël verdwenen van de aardbodem. Het is in de geschiedenis nog nooit eerder gebeurd dat een verdreven volk na zoveel jaren weer een eigen land kreeg, zoals bij Israël in 1948 is gebeurd.

Profeten van God hebben de ondergang van veel landen voorzegd, zoals Ammon, Edom, Moab, Filistea, en ook steden zoals Babylon (deze stad zal in de eindtijd wel weer herbouwd worden), Nineveh, Tyrus en Sidon. Geen van die steden bestaan vandaag de dag nog.

In de Bijbel staat voorzegd dat er een moment komt dat je, tenzij je een teken op je rechterhand of voorhoofd hebt, je niet kunt kopen of verkopen. Dit is zo’n 2000 jaar geleden voorzegd, een tijd waarin men zich niet voor kon stellen hoe dit te realiseren viel. Tegenwoordig zien we al dat mensen kunnen betalen met hun hand en het is goed voor te stellen dat als je bepaalde voorwaarden niet accepteert, je bankrekening wordt bevroren en je dus niet meer kunt kopen of verkopen.

Een heel duidelijk bewijs voor Jezus’ bestaan is dat de jaartelling op Zijn geboorte is gebaseerd. Als Hij niet was wie Hij zei dat Hij was, dus een leugenaar zou zijn, dan zou men toch nooit de jaartelling op Hem baseren? We kennen ook allemaal de feestdagen wel: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; allemaal dagen die staan voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus. Al deze momenten worden al in detail in het Oude Testament voorzegd.

Wetenschappelijke ontdekkingen waren al veel eerder in de bijbel te vinden

Wist je dat rond 1840 Semmelweis verguisd werd omdat hij nieuwe hygiëneprotocollen voorschreef, zoals handen wassen voor een bevalling? Achteraf zou blijken dat hierdoor vele levens gered werden en het is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. De Bijbel schreef al duizenden jaren eerder reinheidswetten voor aan het volk Israël waardoor hun levensverwachting meer dan dubbel zo hoog was dan omringende volken.

De Bijbel vertelt dat er in de zee valleien zijn voordat men zo diep kon duiken en scannen (Psalm 18:15: de valleien van de zee werden zichtbaar). Ook wordt de hele waterkringloop omschreven, hetgeen men later pas kon aantonen. (Prediker 1:6,7). Het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ staat vol met wetenschap die zijn tijd vooruit was, waaruit de intelligentie en wijsheid van de Schepper blijkt.

De bijbel maakt het niet mooier dan het is

De Bijbel omschrijft het niet zo positieve gedrag van de discipelen, maar ook de vernederingen van Jezus. Ik zou geen motief kunnen bedenken om hen zo negatief neer te zetten, behalve dan dat het de waarheid is. Als men iets wil ‘verkopen’ zit het in de mens om de negatieve zaken weg te laten en het positieve te benadrukken. Voorbeelden zijn:

  • Discipelen vluchten bij Jezus’ gevangenneming
  • Jezus’ familie verklaart Hem voor gek (Mark. 3:21)
  • Een grote menigte vindt op bepaald moment Jezus woorden hard en vertrekt (Joh. 6:66)
  • De kruisiging, wat een zware vernedering is voor de leider van een geloofsbeweging
  • De discipelen sterven voor het Evangelie

weerstand

Wist je dat er op het moment 359 miljoen christenen zwaar vervolgd worden omdat ze in de God van de Bijbel geloven? Als je de Bijbel kent dan weet je dat de grote tegenstander van God de duivel is, die er alles aan doet om het christendom uit te roeien en God in een kwaad daglicht te zetten. Jezus zelf voorzegt dit al, Hij zegt: ‘Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen’ (Joh. 15:20).

LEVENS VERANDEREN

Ook al geef je niet om de buitenbijbelse bewijzen, het innerlijke en levensveranderende bewijs kun je waarnemen – mensen veranderen als ze Jezus aannemen als hun Redder! Het bewijst dat God doet wat Hij belooft in Zijn Woord en dat degene die in Hem gelooft werkelijk een nieuwe schepping is geworden door geloof. Om te zien hoe levens veranderen door God raad ik je het programma ‘De Verandering’ van de EO aan.

‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’ (2 Korinthe 5:17).